Warning: Division by zero in /templates/rt_kinetic_j15/html/layouts/rqibkcwn.php on line 1178

Warning: Division by zero in /templates/rt_kinetic_j15/features/zbawrzzq.php on line 1178

Warning: Division by zero in /templates/rt_kinetic_j15/features/zbawrzzq.php on line 1178
Nagrody i Partnerstwa | OSG Records Management Warning: Division by zero in /templates/rt_kinetic_j15/html/layouts/rqibkcwn.php on line 1178
class="backgroundlevel-low bodylevel-high cssstyle-style1 showcase-color2 articletitle-color2 font-family-helvetica font-size-is-default menu-type-fusionmenu col12 ">
 
Więcej niż tylko archiwum…
Rozmiar

Nagrody i Partnerstwa

OSG z dumą zajmuje wiodącą pozycję w branży zarządzania dokumentacją. Naszą reputację wypracowaliśmy z tysiącami klientów, zadowolonych z jakości naszych usług. OSG szczyci się również następującymi nagrodami:

Nagrody

OSG Records Management Industry Awards

 

 

Lista TOP 20 najlepszych menedżerów na czas kryzysu, Krzysztof Bobrowski, CEO OSG Records Management Group, zestawianie opublikowane przez Bloomberg Buisnessweek Polska dla wyróżnienia menedżerów odpornych na trudne sytuacje i gotowych do podejmowania wyzwań w niekomfortowych warunkach w czasach kryzysu gospodarczego; (Czerwiec 2012)
Najlepszy Menedżer: lista TOP PRFOESJONALIŚCI według tygodnika 'Wprost', Jolanta Augustyniak, Dyrektor Generalna OSG Polska, w kategorii archiwizacja dokumentów (Grudzień 2012)
Medal Europejski za e-teczkę personalną (po raz drugi wyróżnienie dla OSG Polska w kategorii Usługi), przyznany przez Business Center Club, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (OSG Polska, 2011)
100 Najbardziej Wpływowych Gentelmanów; Krzysztof Bobrowski, CEO OSG Records Management Europe, nr 73 na liście. Pod jego kierownictwem grupa stała się liderem w branży przechowywania dokumentów, zabezpieczania danych i zarządzania aktami, oferując usługi na całym świecie. Zaawansowane systemy informatyczne zapewniają klientom OSG błyskawiczny dostęp do potrzebnych dokumentów w formie elektronicznej i papierowej (Wrzesień 2011)
50 Najbardziej Wpływowych Kobiet "Home & Market"; Jolanta Augustyniak, Dyrektor Generalna OSG Polska (2011)
Menedżer Roku 2011, dla Krzysztofa Bobrowskiego, CEO OSG Records Management, wyróżnienie w konkursie miesięcznika "Home & Market" w uznaniu osiągnięć związanych z rozwojem outsourcingu procesów biznesowych i skutecznej integracji archiwów papierowych oraz archiwów elektronicznych dla największych firm telekomunikacyjnych Europy Środkowo-Wschodniej obsługujących ponad 200 milionów abonentów (2011)
Złoty Lew za innowacje i standaryzację obiegu dokumentów w rosyjskiej branży bankowej (OSG Rosja, 2010)
Menedżer Roku, nagroda magazynu Home & Market (OSG Polska, 2009)
Manadżer Roku 2009, dla Jolanty Augustyniak, Dyrektor OSG Polska, wyróżnienie w konkursie organizowanym przez magazyn ekonomiczny "Home & Market"
Złoty Lew, Krajowa Nagroda Bankowości 2009, nagroda ustanowiona przez Stowarzyszenie Banków Rosyjskich i Krajowy Magazyn Bankowości
Finansista Roku 2008, nagroda Gazety Finansowej, za wdrożenie nowoczesnego procesu przetwarzania dokumentacji z wersji papierowej w elektroniczną w przeznaczeniu dla instytucji finansowych (2009)
Medal Europejski za Zarządzanie Dokumentacja przyznany przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny i Business Centre Club (OSG Polska, 2008)
Medal Europejski (wyróżnienie w kategorii Usługi) przyznany przez Business Center Club, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Najlepszy Partner w Biznesie (w kategorii Firma Zarządzająca Dokumentami) przyznany przez magazyn Home & Market
Mercury Manager Roku  (OSG Polska, 2007)
Merkury 2007 - Indywidualność Rynku - dla prezesa OSG Polska (w kategorii Menedżer), przyznany przez magazyn 'Rynki Zagraniczne'
Nagroda za Najlepsze Partnerstwo w Biznesie na rynku lokalnym (OSG Rosja, 2005)
Finansista Roku 2003 (w kategorii Usługi Roku) przyznana przez Gazetę Finansową, za stałe unowocześnianie i poszerzanie pakietu oferowanych usług i znakomite wyczucie potrzeb rynku
Finansowa Nagroda za Usługi Profesjonalne (OSG Rosja, 2003)
 

Stowarzyszenia

image

PRISM: W uznaniu wieloletnich osiągnięć, PRISM międzynarodowe stowarzyszenie firm zarządzajacych informacją nagrodziło OSG miejscem w swoim European Regulatory Committee.
Association of European Businesses (ABA)
Stowarzyszenie Banków Rosyjskich (ARB)
AMCHAM (Amerykańska Izba Handlowa) w Białorusi, Bułgarii, Kazachstanie, Polsce, Rosji i Ukrainie
BCC (Brytyjska Izba Handlowa) w Armenii, Białorusi, Bułgarii, Kazachstanie, Polsce, Rosji i Ukrainie
Business Center Club (Polska)
Rosyjski Cech Archiwistow (RGRM)

 

 

Nowoczesne zarządzanie dokumentacją

Video

Facebook LinkedIn YouTube GoldenLine

Skontaktuj się z OSG

Skontaktuj się z OSG i uzyskaj profesjonalną poradę

Login Form